Lämna feedback

Laddar

Öppettider idag
torsdag 10-20
Öppettider idag
torsdag 10-20

Purple Flag

Tillsammans med en rad aktörer i Göteborg har vi genomfört aktiviteter som har förbättrat tryggheten och säkerheten i innerstaden. Den 25 oktober Purple Flag-certifierades Nordstan tillsammans med Fredstan, Lilla Bommen och Västra Nordstan. Bakom satsningen står Göteborgs Stad, Innerstaden Göteborg, fastighetsägare, polisen, verksamheter, boende och andra aktörer.

Trygghet och säkerhet

Några av de förbättringsåtgärder som genomförts är bättre belysning, upprustning av platser, stärkt kvällsutbud och sociala insatser. Nordstan har också blivit säkerhetscertifierade enligt SHORE där resultatet ligger över både det svenska och internationella genomsnittet för handelsplatser.

Utvecklingen går åt rätt håll. Antalet anmälda brott har enligt polisens statistik minskat i samtliga Purple Flag-områden och utmärker sig från andra områden i city. Det innebär inte att arbetet är färdigt utan snarare att alla aktörer känner sig än mer motiverade att fortsätta det viktiga arbetet med att skapa en trygg och säker innerstad.

Nordstan ska vara en trygg och säker plats för alla som besöker oss och för alla som arbetar här. Vårt förebyggande säkerhetsarbete är en högt prioriterad fråga och vi har ett nära samarbete med Göteborgs Stad, Polisen, Securitas och fastighetsägare i innerstaden.

Sedan 2021 har Nordstan genomfört säkerhets certifieringar av ett oberoende kvalificerat företag, SAFE Asset Group, som granskar vår tekniska och operativa förmåga vad gäller personsäkerhet och fastighetssäkerhet. Resultatet blev väl godkänt sedan start med en SHORE-certifiering enligt nivån Guld. Analysresultaten hjälper oss att hitta områden där vi kan utvecklas och bli bättre och under våren 2023 genomfördes den senaste granskning som glädjande visar att vi ytterligare förbättrat vårt resultat där vi nu uppnår den högsta nivån Platinum.

I det dagliga arbetet gör våra ordningsvakter och väktare ett viktigt jobb för den faktiska och upplevda tryggheten när de rör sig ute i vårt affärscentrum. Här har de en dialog med besökare, butiker och restauranger och löser eventuella problem som uppstår. Till sin hjälp har de en rad tekniska system som exempelvis kameraövervakning och ljudskrämmor.

Information om de två ljudskrämmor som används under en provperiod i Nordstan.

En finns uppsatt på plan 9 i p-huset och en utanför entrén till Västra Spannmålsgatan. Det finns ingen ljudskrämma inne i Nordstans köpcentrum.

  • Anledningen till att Nordstan testar ljudskrämmor är att det utgör en säkerhetsrisk att ungdomar uppehåller sig i parkeringsgaraget samt att ungdomar röker vid den aktuella entrén trots förbud.
  • Ljudskrämmorna går inte på automatiskt utan används enbart på då vakterna ser i övervakningskameran att ungdomarna återkommit efter att de fått tillsägelse att lämna platsen.
  • Ljudskämmor kan inte skada hörseln för barn, ungdomar eller vuxna som kan höra ljudet. De är noga testade och godkända för att använda i allmänna utrymmen.
  • Ljudet sträcker sig enbart 20 till 25 meter från ljudskrämman. Om man bara passerar platsen uppfattar man inte ljudet. Det är när man stannar upp och befinner sig inom de 20 till 25 metrarna som ljudet hörs