Laddar

Öppettider idag
onsdag 11-18
Öppettider idag
onsdag 11-18

Nordstan följer myndigheternas rekommendationer och beslut gällande coronaviruset.

Läs mer här

Integritetspolicy för Nordstans Samfällighetsförening

Nordstans Samfällighetsförening, org. nr 716409-3374, Götgatan 10, 411 05 Göteborg, (”Föreningen”) har som policy att vidta alla nödvändiga åtgärder för att säkerställa att vi behandlar dina personuppgifter på ett lagligt, korrekt och öppet sätt.

När du använder våra olika tjänster samlar vi in dina personuppgifter. Föreningen är därmed personuppgiftsansvarig för dina personuppgifter och behandlar dem i enlighet med den här integritetspolicyn. Integritetspolicyn förklarar och klargör vilka rättigheter du har i förhållande till Föreningen vad gäller behandlingen av dina personuppgifter och hur du kan utöva dessa rättigheter.

Vissa sidor på vår hemsida innehåller länkar till hemsidor från tredje part. Dessa hemsidor har egna integritetspolicyer och Föreningen är inte ansvarigt för deras verksamhet eller deras informationsrutiner. Användare som skickar information till eller genom dessa tredjepartshemsidor bör därför granska integritetspolicyerna för hemsidorna innan några personuppgifter skickas till dem.

Hur samlar vi in dina personuppgifter?

 • Via Föreningens hemsida, t.ex. när du beställer vårt nyhetsbrev eller köper biljett till p-huset eller ett presentkort;
 • från ett rekryteringsföretag vid rekrytering av personal;
 • när du kontaktar oss via e-post eller telefon; och/eller
 • genom avtal, faktura eller annan affärskontakt, om du är kontaktperson för någon av våra avtalspartners.

Hur använder vi dina personuppgifter?

Här kan du läsa mer i detalj om varför vi behandlar dina personuppgifter, vilken den lagliga grunden för behandlingen är, samt hur länge vi sparar dina uppgifter.
Vi behandlar dina personuppgifter:

 • För att hantera dina bokningar och betalningar av biljetter till parkeringshuset samt för att förse dig med relevant information kring din bokning.

  Vi samlar in ditt namn, adressuppgifter, e-postadress, telefonnummer och betalningsuppgifter för att kunna administrera din bokning och betalning hos oss. Din bokning kan även komma att inkludera lagring av registreringsnummer för att möjliggöra att bom kan öppnas automatiskt vid in- och utpassering från parkeringshuset.

  Laglig grund: Fullgörande av avtal.

  Lagringstid: Dina uppgifter raderas ett år efter din senast aktiva period.

 • För att hantera kundserviceärenden.
  Du tillhandahåller personuppgifter till oss när du är i kontakt med oss exempelvis via mail, telefon eller via sociala medier.

  Laglig grund: Fullgörande av avtal.

  Lagringstid: Uppgifter raderas när ärendet är avslutat.

 • För att skicka marknadsföringserbjudanden och nyhetsbrev.
  Om du själv registrerar dig har du möjlighet att ta emot nyhetsbrev från Nordstan gällande vad som händer i anläggningen, när vi öppnar bokningen för säsongen osv. Som prenumerant av vårt nyhetsbrev kan du själv avregistrera dig via länk i utskicket.

  Laglig grund: Samtycke.

  Lagringstid: Uppgifterna behandlas tills du avslutar prenumerationen.

 • För att kunna upprätthålla kontakt och samarbete med våra affärskontakter.
  Personuppgifter så som namn, e-postadress och telefon, vilket företag du arbetar på m.m. samlas in från dig eller via andra kanaler så som företagets hemsida eller från våra andra affärskontakter.

  Laglig grund: Berättigat intresse.

  Lagringstid: Under den tid det finns en affärsmässig relation med det företag eller organisation som du representerar.

 • För att kunna uppfylla vår bokföringsskyldighet enligt gällande bokföringsregler.
  Personuppgifter så som kontaktuppgifter m.m. som kan komma att framgå av verifikationer, fakturor och annat underlag som omfattas av Föreningens bokföringsskyldighet.

  Laglig grund: Rättslig förpliktelse.

  Lagringstid: Den lagringstid som framgår av bokföringslagen.

 • För att hantera vår avtalsrelation med dig (exempelvis med leverantör eller samarbetspartner).
  Personuppgifter så som exempelvis namn, position och kontaktuppgifter som framgår av ett gällande avtal eller i kommunikation mellan Föreningen och dig eller ett företag eller organisation som du representerar.

  Laglig grund: Fullgörande av avtal.

  Lagringstid: Under den tid som avtalet gäller, eller den längre tid som stadgas på grund av att avtalet ingår som räkenskapsmaterial.

 • För att genomföra rekrytering av ny personal.
  Personuppgifter som framgår av ditt CV, personliga brev eller andra handlingar som du, eller ett företag som vi anlitar för att hantera en rekrytering, kan komma att tillhandhålla oss under rekryteringsprocessen.

  Laglig grund: Fullgörande av avtal och/eller samtycke.

  Lagringstid: Under rekryteringsprocessen och två år därefter, för att Föreningen ska kunna försvara sig vid potentiella rättsliga anspråk. Om kandidaten inte fått aktuell tjänst eller skickat in sin ansökan spontant, kan Föreningen med stöd av dennes samtycke att spara uppgifterna för framtida rekryteringar i två år.

Vilka har tillgång till dina personuppgifter?

Dina personuppgifter behandlas främst av Föreningen. Dina personuppgifter kan även komma att lämnas ut till och behandlas av vårt fristående bolag Nordstans Marknadsledning HB, som då agerar personuppgiftsbiträde åt Föreningen.

Dina uppgifter kan även komma att lämnas ut till externa tjänsteleverantörer vid deras tillhandahållande av sina tjänster till Föreningen. Om en tjänsteleverantör hanterar dina personuppgifter för Föreningens räkning, kommer ett personuppgiftsbiträdesavtal att tecknas med leverantören för att se till att dina personuppgifter hanteras i enlighet med gällande personuppgiftslagstiftning.

Dina personuppgifter kan även i vissa fall komma att lämnas ut till myndigheter om det krävs för att Föreningen ska kunna uppfylla en rättslig förpliktelse eller rätta sig efter ett myndighetsbeslut.

Hur skyddas dina personuppgifter?

Vi har vidtagit tekniska och organisatoriska åtgärder för att skydda dina uppgifter från förlust, manipulation och obehörig åtkomst. Vi anpassar fortlöpande våra säkerhetsåtgärder i enlighet med framstegen och utvecklingen på det tekniska området.

Återkallelse av samtycke

I de fall vi behandlar dina personuppgifter på grund av att du har lämnat ditt samtycke till det, t.ex. vad gäller prenumeration på nyhetsbrev, kan du när som helst återkalla lämnat samtycke genom att kontakta oss på e-postadressen nedan eller genom en länk i det aktuella utskicket.

Dina rättigheter

Du har rätt att begära ut information om vilka personuppgifter som vi har registrerat om dig och hur dessa används, efter skriftligt undertecknad ansökan ställd till oss enligt kontaktuppgifterna nedan. Du kan när som helst ändra dina personuppgifter i dina kontoinställningar online, om du har ett konto på någon av våra webbplatser, eller genom att kontakta kundservice enligt nedan. Du har även rätt att begära att personuppgifter om dig rättas om de skulle vara felaktiga, ofullständiga eller missvisande genom att kontakta kundservice. För att skydda din integritet och dina personuppgifter kan vi komma att kräva att du identifierar dig i anslutning till vår assistans.

I enlighet med tillämplig personuppgiftslagstiftning har du även rätt att begära att dina personuppgifter ska raderas eller att behandlingen av dina personuppgifter ska begränsas. Du har också rätt att i vissa fall invända mot behandling av dina personuppgifter samt begära att få dina personuppgifter överförda i elektroniskt format.

Du kan ge in klagomål till Datainspektionen om du anser att Föreningens behandling av dina personuppgifter inte sker i enlighet med gällande rätt.

Ändringar i integritetspolicyn

Observera att villkoren i integritetspolicyn kan komma att ändras. Den nya versionen kommer i sådana fall att publiceras på Föreningens webbplats. Du bör därför läsa igenom dessa villkor med jämna mellanrum för att försäkra dig om att du är nöjd med ändringarna.

Kontakta oss

Om du har frågor kopplade till denna integritetspolicy, om du misstänker att det kan ha skett ett brott mot densamma eller om du vill kontakta oss av någon anledning som anges i denna integritetspolicy, vänligen kontakta oss genom att maila till e-post: dataskydd@nordstan.se.