Laddar

Öppettider idag
söndag 11-17
Öppettider idag
söndag 11-17

Nordstan följer myndigheternas rekommendationer och beslut gällande coronaviruset.

Läs mer här

ALLMÄNNA ORDNINGSREGLER
FÖR ARBETEN SOM UTFÖRS INOM NORDSTAN.

NS = NORDSTANS SAMFÄLLIGHETSFÖRENING
som omfattar Nordstans gator, torg, P-hus och lastgata, är allmänna ytor.

Allmänt gäller Arbetsmiljöverkets lagar och föreskrifter, relevanta för uppdraget.

Se bilagor för förtydligande.
Obs. Nordstans gator och torg är allmänna ytor (speciella föreskrifter gäller).
Inom Nordstan råder det rökförbud.
Nordstans Samfällighet tillämpar kamerabevakning,
Info om bevakningssyftet besök www.nordstan.se/integritetspolicy

Entreprenör är även skyldiga att följa nedanstående lokala bestämmelser:

Entreprenörens skyldighet
Nordstan är ett köpcenter som är öppet för allmänheten mellan kl. 05.30 – 24.00

Säkerheten för de som befinner sig i och kring Nordstan får aldrig äventyras och arbeten skall bedrivas med minsta möjliga störning för den pågående verksamheten.

Ansvarig hos entreprenör ser till att följa:

  • Allmänna ordnings­regler,
  • Arbetsmiljöplan och övriga gällande bestämmelser följs.
  • Arbete med farliga ämnen får inte utföras utan tillstånd utfärdat av behörig inom NS.
    Störande arbete (lukt, ljud, ljus, damm, vibration) måste godkännas av NS.
  • Olycksfall och tillbud skall anmälas till BAS-U samt till behörig inom NS. Ring Securitas 031-7008606
  • Alla ingrepp i anläggningens konstruktion måste godkännas innan start av arbetet (typ infästningar/upphängningar/håltagningar mm).
  • Det krävs att vid varje tillfälle och arbetsplats finns minst en person som kan kommunicera på svenska alternativt engelska

Bilagor:

Läs mer om vad som gäller för rådande bestämmelser i bilagan länkad här.

§1 Elarbete §9 Belastningar och vikter
§2 Parkering §10 Brandskydd
§3 Avstängning och driftsättning §11 Heta arbeten
§4 Ställningar §12 Städning
§5 Arbetsmaskiner/Liftar mm. §13 Disponering av arbetsområde
§6 Avspärrningar §14 Arbetstider
§7 Skyltning §15 Lastgatan, regler
§8 Containers

 

 

Ansvarsområde Plan 1 / Gågator (blåmarkerat)

 

Ansvarsområde Plan 0 / Lastgata (blåmarkerat)