Lämna feedback

Laddar

Öppettider idag
lördag 10-18
Öppettider idag
lördag 10-18

ALLMÄNNA ORDNINGSREGLER
FÖR ARBETEN SOM UTFÖRS INOM NORDSTAN.

NS = NORDSTANS SAMFÄLLIGHETSFÖRENING
som omfattar Nordstans gator, torg, P-hus och lastgata, är allmänna ytor.

Allmänt gäller Arbetsmiljöverkets lagar och föreskrifter, relevanta för uppdraget.

Se bilagor för förtydligande.
Obs. Nordstans gator och torg är allmänna ytor (speciella föreskrifter gäller).
Inom Nordstan råder det rökförbud.
Nordstans Samfällighet tillämpar kamerabevakning.
Info om bevakningssyftet besök www.nordstan.se/integritetspolicy

Entreprenör är även skyldiga att följa nedanstående lokala bestämmelser:

Entreprenörens skyldighet
Nordstan är ett köpcenter som är öppet för allmänheten mellan kl. 05.30 – 24.00

Säkerheten för de som befinner sig i och kring Nordstan får aldrig äventyras och arbeten skall bedrivas med minsta möjliga störning för den pågående verksamheten.

Innan arbetet påbörjas

Innan arbete påbörjas skall ansvarig hos entreprenör informera sin egen personal, samtliga underentreprenörer och leverantörer om gällande bestämmelser samt klargöra vilka som är behöriga kontaktpersoner inom NS. Ring Securitas 031-7008606.

Ansvarig hos entreprenör ser till att följa:

  • Allmänna ordnings­regler,
  • Arbetsmiljöplan och övriga gällande bestämmelser följs.
  • Arbete med farliga ämnen får inte utföras utan tillstånd utfärdat av behörig inom NS.
    Störande arbete (lukt, ljud, ljus, damm, vibration) måste godkännas av NS.
  • Olycksfall och tillbud skall anmälas till BAS-U samt till behörig inom NS. Ring Securitas 031-7008606
  • Alla ingrepp i anläggningens konstruktion måste godkännas innan start av arbetet (typ infästningar/upphängningar/håltagningar mm).
  • Det krävs att vid varje tillfälle och arbetsplats finns minst en person som kan kommunicera på svenska alternativt engelska

Bilagor:

§1 Elarbete §9 Belastningar och vikter
§2 Parkering §10 Brandskydd
§3 Avstängning och driftsättning §11 Heta arbeten
§4 Ställningar §12 Städning
§5 Arbetsmaskiner/Liftar mm. §13 Disponering av arbetsområde
§6 Avspärrningar §14 Arbetstider
§7 Skyltning §15 Lastgatan, regler
§8 Containers

 

 

Ansvarsområde Plan 1 / Gågator (blåmarkerat)

Ansvarsområde Plan 0 / Lastgata (blåmarkerat)