Lämna feedback

Laddar

Öppettider idag
torsdag 10-20
Öppettider idag
torsdag 10-20

Vi följer utvecklingen noggrant och är redo att följa samtliga rekommendationer från berörda myndigheter. Denna sida uppdateras löpande om och när läget förändras.

Uppdaterad 29 september

Resterande restriktioner tas bort

Uppdaterat 15 juli

Regler för hur stor yta av en butikslokal som en besökare måste kunna disponera, tas bort.

Uppdaterat 30 juni:

Regler för serveringsställens öppettider tas bort.

Reglerna för storleken på sällskap på serveringsställen tas bort utomhus och sällskap på 8 personer tillåts inomhus. Övriga bestämmelser om till exempel avstånd och sittande förtäring kvarstår.

Uppdaterat 17 december:

Nordstan är covid 19-certifierat via Safe Asset Group. Läs mer om det här.

Uppdaterat 29 oktober:

Nordstan fortsätter att noggrant följa Folkhälsomyndighetens råd och föreskrifter.

Den 29 oktober kom nya råd för Västra Götalands Regionen om att vara restriktiva i sitt besökande av köpcenter. Beslutet gäller till och med den 19 november 2020, men kan förlängas. Därför ber vi dig att fortsätta visa omtanke när du besöker oss. Som besökare rekommenderar vi dig att undvika fysisk kontakt, hellre besöka oss på tider när det generellt är färre besökare och anpassa din shopping efter Folkhälsomyndighetens riktlinjer.

Reglerna för hur stor yta av en butikslokal eller område utomhus som en besökare måste kunna disponera, tas bort.

Nordstan har sedan tidigare vidtagit flera trygghetsskapande åtgärder. Vi har utökat städ, ställt in event, tillhandahåller handsprit, uppmanar och påminner besökare att hålla avstånd. Butiker och restauranger värnar om besökare, uppmanar att hålla avstånd, vidtar nödvändiga åtgärder och följer Folkhälsomyndighetens riktlinjer.

Har du frågor om coronaviruset? Vänd dig till Folkhälsomyndighetens webbplats. Du kan även ringa nationella informationsnumret 113 13.

Nordstan är covid 19-certifierat via Safe Asset Group. Läs mer om det här.