Lämna feedback

Laddar

Öppettider idag
torsdag 10-20
Öppettider idag
torsdag 10-20

Nordstan följer noga utvecklingen kring smittspridningen. Vi är väl förberedda om nya restriktioner skulle införas och kan snabbt anpassa oss till ett scenario med ökad smittspridning och då, till exempel, ställa in bokade och planerade evenemang.
För att minska trängsel och smittspridning har vi under året, i enlighet med myndigheternas rekommendationer, vidtagit flera åtgärder för att du ska känna dig trygg när du besöker Nordstan. De åtgärder vi gjort är Covid-19 certifierade av det etablerade säkerhetsföretaget Safe Asset Group.
Välkommen till ett tryggare shoppingcenter – tillsammans hjälps vi åt att minska smittspridningen.

COVID-certifieringen innebär att vi efterföljer:
– Svenska myndigheters riktlinjer.
– World Health Organization (WHO) rekommendationer.
– Rutiner som tagits fram för köpcentrumbranschen för en COVID -19 säker handelsplats.

COVID-certifieringen innebär också att vi:
– Ger tydlig information till våra verksamheter om deras roll och ansvar i säkerhetsarbetet.
– Gör utökade hygienkontroller.
– Har bevakningspersonal som arbetar för att trängsel inte uppkommer på de     allmänna ytorna.

I Nordstans allmänna ytor har vi:
– Information placerat på golv, vid hissar och rulltrappor som uppmanar till att hålla avstånd.
– Pilar som visar på vilken riktning man bör välja att gå, i båda riktningar på Götgatan.
– Handsprit utplacerat på strategiska platser där flödet av personer är stort.
– Digitala skärmar som uppmanar till att hålla avstånd.
– Utrop i högtalarna som uppmanar till att hålla avstånd.
– Utökade städrutiner.

Om Safe Asset Group
SAFE Asset Group är ett globalt certifierings- och rådgivningsföretag som består av internationella experter med bakgrund i bl.a. köpcentra, förvaltning, riskhantering och kriskommunikation. Företaget arbetar med att skapa trygga offentliga platser där människor kan mötas på ett säkert sätt.

 

För mer information om coronaviruset se folkhalsomyndigheten.se eller ring 113 13.