Varuleveranser till Nordstan

Postadress

(Försändelser under 2 kg. Avser brev och mindre paket)

Postadressen till repektive företag gäller för försändelser under 2 kg och avser brev och mindre paket. Här hittar du adress och telefonnummer till samtliga butiker och företag (PDF): Butiks- och Företagskatalog


Vid frågor växel 031-700 86 00


Leveransadress

(Försändelser från 2 kg till lastkaj. Avser paket och gods)

Leveransadressen till lastkaj avser paket och gods över 2 kg.

Godsadress, infart lastgatan: Södra Sjöfarten 1
Unikt postnummer: 411 90 Göteborg OBS! Ej postadress.

Här hittar du adress och telefonnummer till samtliga butiker och företag (PDF): Butiks- och Företagskatalog

eller telefonnummer på mobilen: m.nordstan.se


Leverans från Söder (Järntorget): Vid korsningen Järntorgsmotet, håll höger och följ skyltarna mot Centrum Syd/Järntorget/Skeppsbron. Sväng vänster vid ljusen över södra infarten till Götatunneln. Sväng höger mot Masthamnsbron. Kör förbi Göteborgsoperan och Göteborgs gästhamn. Sväng höger in på Infarten till Nordstans lastkajer.

Leverans från Norr (E45): Ta avfarten mot Centrum Nord/Packhuskajen/Lilla Bommen. Sväng vänster vid ljusen över norra infarten till Götatunneln. Kör in på Infarten till Nordstans lastkajer.


Skyltning Lastkajen

Nordstans lastgata är cirka 1,2 km lång med många lastkajer och leveransplatser. För att underlätta för leverantörer och företag att hitta rätt och att butiker samt hyresgäster skall kunna ange rätt leveransställe har ett nytt orienteringssystem tagits fram och monterats i lastgatan. Den som skall lämna gods möter redan vid infarten en orienteringstavla, se foto. Ytterligare 2 stora orienteringstavlor finns i lastgatan.

När man kommer ned i lastgatan så ser man att det är uppdelat i lastzoner. Lastkajen har samma lastkajs nr som förut och skylten för kajen har samma färg som lastzonen, se exempel.

När butikerna skall ta emot varor så kan de använda ovanstående adress och sedan hänvisa till t.ex. Blå lastzon kajplats 5:16.

Vid frågor eller synpunkter vänligen kontakta Jan Carlström, Nordstans Samfällighetsförening på tel. 031-700 86 36.